Contributie

De contributie bedraagt €125,00 per jaar.

Opzegtermijn voor  Judo Vereniging Meijel is 1 maand.
De contributie wordt per jaar voldaan en het jaar start in januari. Dus opzeggen moet uiterlijk voor 30 november van het lopende jaar gedaan zijn. Afmelden kan schriftelijk bij de secretaris van het bestuur van Judo Vereniging Meijel.

Indien je lid bent van de Judo Bond Nederland (JBN), wat noodzakelijk is wanneer je mee wilt doen aan wedstrijden, wordt dit jaarlijks door JBN geïnd op de maand van aanmelding. De afmeldtermijn bij JBN is 3 maanden voor het volgende jaar. Dit is dus niet per definitie januari wanneer je in bijvoorbeeld oktober aangemeld bent bij JBN.
Afmelden bij de Judo Bond Nederland dient te gebeuren door ieder lid zelf of ouders/verzorgers van een lid, omdat de financiële afhandeling ook gebeurd zonder tussenkomst van Judo Vereniging Meijel.