Geschiedenis

De judo-sport is ontstaan uit de traditionele Japanse vechtkunst Jiu-Jitsu en bestaat sinds 1882. Grondlegger van het judo is professor (pedagoog) Jigoro Kano (1860-1938), beter bekend als de vader van het judo. Voor Kano was judo niet zomaar een sport. Hij beschouwde het vooral als een opvoedkundige methode. Door judo leer je positief omgaan met agressie. Judo is bovendien beschaafd. Zonder je tegenstander te blesseren leer je hem te overmeesteren.

FB_Spacer
Een van de belangrijkste uitspraken van Jigoro Kano luidt:”Judo kun je alleen maar leren door het te doen”Hij noemde het destijds kodokan-judo. Letterlijk staat dat voor:
kan=plaats
do=de weg
ko=leren
Een korte definitie van judo is:
→ Judo is de zachte weg
→ Judo is een balans-spel
→ Judo is een werp-spel
→ Judo is een controle-spel
→ Judo is gereglementeerd stoeien
→ Judo is een spel van aanval en verdediging. Door het oefenen van het judo komen lichaam en geest in evenwicht met elkaar en zal men een perfecter en waardevoller mens zijn.
Judo biedt kinderen een houvast in het leven. Judo is een schoolvoorbeeld om lichaam en geest met elkaar in balans te brengen. Ondanks de om zich heen grijpende, “alles moet kunnen”- mentaliteit, blijven de grondbeginselen van de Oosterse vechtkunst in de huidige moderniteit recht overeind. Bij judo leren kinderen spelenderwijs conflicten op te lossen. Judo is daarom bij uitstek geschikt als opvoedmethode. Iedere ouder wenst het beste voor zijn/haar kind(eren). Opvoeden is in de praktijk vaak een kwestie van vallen en opstaan. In de hedendaagse hectische maatschappij, zal kinderen vooral geleerd worden “vaardig” met “conflicten”om te gaan. Een conflict komt niet zomaar uit de lucht vallen. Slechte en onduidelijke communicatie is vaak de oorzaak van een conflict. Daarom is het van belang dat kinderen van jongs af aan leren omgaan met conflicten. Leren conflicten te vermijden. Leren conflicten op te lossen. Een en ander zorgt uiteindelijk voor een sterke persoonlijkheid. Juist tijdens de judolessen leer je om te gaan met conflicten, leer je om conflicten te vermijden en op te lossen. Iedere les opnieuw wordt op een creatieve manier de oplossing van conflicten aangedragen. Waarom je op de ene manier wel een conflict oplost en op de andere manier niet. Soms is hier het spreekwoord “Wie niet horen wil, moet maar voelen” van toepassing. Een gezonde theorie, omdat het lichaam soms een andere kant op wil, dan onze geest. Lekker in je vel zitten is tenslotte de toestand waarin we allemaal willen verkeren. Judo draagt daar als opvoedmethode in hoge mate aan bij.
Zie de volgende 5 aandachtspunten:
1. In de judo-les zal het oplossen van conflicten vreedzaam worden aangemoedigd. En hiermee wordt bedoeld het omgaan met “verliezen”.
2. Het bevorderen van zelfbeheersing. Hoe ver kan ik gaan en wat wordt er van mij verwacht.
3. Conflicten oplossen door je verstand te gebruiken. Jezelf tot de orde roepen als je voelt dat je het niet meer aankunt.
4. Geloven dat samenwerking goed is. Luister naar de ander en sta open voor verandering(en).
5. Gezonde competitie aanbevelen om zo een kind aan te moedigen, sterk en vol vertrouwen te zijn. Kijk hoe ver je kunt gaan, maar niet tot het uiterste. Je eigen grens bepalen.
Een kind dat 2 jaar de judo-sport heeft beoefend, heeft daarmee de normen en waarden voor het dagelijks leven meegekregen. Kinderen die judo als levenswijze hebben meegekregen, staan veel meer open voor de ander, waardoor zij als individu bewuster in het leven zijn komen te staan. Hoewel sport in zijn algemeenheid een opvoedkundige waarde kan hebben, is judo een traditionele activiteit die bedoeld is om een beter mens te worden.
Judo is veel meer dan winnen op de mat. Judo is een levenswijze waarbij volgens een Nederlandse judocoach, de overwinning in je hoofd zit.