Wedstrijden

Regelmatige deelname aan interne competitie is noodzakelijk om verder deel te mogen nemen aan diverse toernooien die jaarlijks worden gehouden. De toernooien worden door het bestuur geselecteerd op basis van afstand en zwaarte. Bij twijfel wordt er overlegd met de trainer.

Voor informatie kan contact worden opgenemen via wedstrijden@judomeijel.nl

De trainer kan ten allen tijde besluiten om een judoka met een lagere band toch te laten deelnemen aan een toernooi als hij van mening is dat hij/zij  hiervoor klaar is. In overleg kan hiervan worden afgeweken. De uiteindelijke beslissing hierin ligt bij de trainer/coach en de judoka cq. ouders/verzorgers.

Korte uitleg van de verschillende toernooien ter verduidelijking.

Interne competitie
De interne competitie zijn toernooien voor beginnende judoka’s. De judoka’s kunnen hier op hun eigen niveau kennis maken met wedstrijden. Voor deelname aan deze wedstrijden worden door de trainer kaarten verstrekt. Met deze kaart en een judopaspoort kunnen judoka’s vrijblijvend naar een of meerdere wedstrijden op de kaart gaan. Bij het verstrekken van de kaart wordt de judoka gewogen en het niveau bepaald, halverwege de competitie wordt er nogmaals gewogen, dit gebeurd voorafgaand aan de wedstrijden. Deelnemers betalen een kleine bijdrage, te voldoen op de toernooidag zelf, aanmelding is niet nodig bij deze wedstrijden. Datum, locatie en tijdstip om aanwezig te zijn staan op de kaart vermeldt. De wedstrijden vinden plaats op zaterdagmiddagen.

De judoka’s spelen enkele partijtjes, waarna direct de prijsuitreiking volgt. Iedereen gaat met een prijsje naar huis. Er zijn in totaal circa 7 toernooien in verschillende dorpen in de omgeving.

Toernooien
Voor grotere toernooien worden de judoka’s uitgenodigd via de mail. De trainer beslist welke judoka’s voor de toernooien in aanmerking komen afhankelijk van de zwaarte van het toernooi.  Deelname aan de toernooien is natuurlijk altijd op vrijwillige basis. Bij opgave wordt vooraf betaald en wordt de judoka ingeschreven in een bepaalde gewichtsklasse. Na opgave dient de judoka deel te nemen aangezien de club ook kosten maakt om de judoka te kunnen laten meedoen.

Ongeveer een week voor het toernooi ontvangt de judoka de weegtijden. Hierin staat vermeld wanneer hij/zij op de weging moet verschijnen.

Op de dag van de wedstrijd dient de judoka zich te melden bij onze coach. Hiervan ontvangt de judoka een weegkaart waarmee hij/zij zelfstandig naar de weging kan gaan. Na weging moet de judoka wachten tot hij/zij wordt opgeroepen voor de wedstrijden.

Na de wedstrijden zijn er geregeld prijsuitreikingen, maar niet altijd direct aansluitend aan de wedstrijden. De toernooien vinden meestal plaats op zondagen. Af en toe op een zaterdag.

Clubkampioenschappen
1x per jaar organiseert Judo Vereniging Meijel zelf de Clubkampioenschappen om de ware Clubkampioen te vinden per gewichtsklasse en leeftijdscategorie. Het is de bedoeling dat alle leden hieraan meedoen. Dit toernooi vindt plaats op een zondag.

Groepstoernooi
Er vindt ook jaarlijks een groepswedstrijd plaats genaamd JJCL (Jeugd Judo Competitie Limburg). De trainer selecteert de deelnemers en hiervoor is maar beperkt plaats. Indeling gaat op gewichtscategorieën en is tot 15 jaar.

Algemene regels toernooien

  1. Meenemen: judopak, judoband, slippers, judopaspoort, handdoek en voor bij de interne competitie de wedstrijdkaart.
  2. Ouders verblijven (over het algemeen) op de tribune, judoka’s en coaches in de zaal.
  3. Lang haar dient in een knot te worden gedragen. De elastiekjes in de haren mogen niet voorzien zijn van stalen/harde/scherpe onderdelen.
  4. Meisjes dragen een wit T-shirt onder hun judopak en geen nagellak.
  5. Het is niet toegestaan sieraden te dragen. Dus oorbellen thuis laten zorgt voor voorkomen van verlies van sierraden.